RFID od firmy LANius


RFID systém od společnosti LANius s.r.o.

Používáme technologii RFID UHF, která umožňuje lokalizovat RFID štítky v dokumentech na vzdálenost řádově několika metrů. 

Cílem je pomoci knihovně při zabezpečení fondu proti krádežím, urychlit půjčování a vracení dokumentů a podstatně usnadnit revizi fondu.

Náš RFID systém je napojen na knihovní systémy Clavius, Clavius SQL a Tritius. Lze použít i v systému Aleph od ExLibris.

Snadno

Díky spolupráci s knihovním systémem. 

Při půjčování a vracení dokumentu není třeba přepínat kontrolní bit v RFID štítku (tagu) jako u běžných jiných RFID systémů, tím se eliminuje lidská nebo technická chyba.

Ekonomicky

Náš RFID systém je ekonomický.

Dodáváme zařízení s velmi dobrým poměrem cena/výkon.  Řadu zařízení vyrábíme sami nebo je optimalizujeme pro naše české podmínky. Cena RFID štítků (tagů), která je rozhodujícím nákladem, je nejnižší na trhu.

Chytře

Náš RFID systém je chytrý.

Knihovny mohou označit RFID štítky (tagy) jen část fondu - drahý fond. Tím optimalizovat náklady na jejich nákup. Protože náš systém zabezpečuje jen vybranou část fondu, která je označená a půjčuje se dál přes čárové kódy.

Jak to probíhá, když máte zájem zavést RFID technologii?

Propojujeme knihovny, distributory knížek a čtenáře pomocí vhodných nástrojů. ​

Využíváme analýzy informací všech zapojených knihoven a jejich čtenářů.

Příprava projektu - získání dotace

Etapy - postupné realizace 

Hlavní benefity