Představení společnosti 

Společnost LANius s.r.o., vznikla v roce 1996 jako přední dodavatel informačních systémů pro knihovny v ČR a SR. Hlavními produkty byly stejnojmenný knihovní systém LANius, který byl v roce 2000 nahrazen systémem Clavius a Clavius SQL, které jsou v knihovnách používány doposud.

V roce 2010 jsme začali vytvářet základ moderního RFID systému na základě požadavků knihoven. Zvolili jsme tehdy úplně novou technologii RFID UHF.
Tato technologie RFID se vyznačuje tím, že poskytuje možnost dosahu zjištění štítků na vzdálenost několika metrů. Je to díky vyšší frekvenci (866 MHz), která byla celosvětově standardizována a rozjela se výroba komponent.

Naše společnost začala zařízení testovat a propojovat s knihovním systémem tak, aby vznikl systém, který bude mít velmi dobrý poměr cena/výkon. Hlavním tvůrcem RFID systému byl Ondřej Široký, který již bohužel není mezi námi a vděčíme mu za mnohé nejen v souvislosti s RFID systémem...

Vedoucí technického úseku

Ing. Miloš Novotný je jednatelem společnosti LANius s.r.o. a věnuje se návrhům realizace našich RFID systémů v jednotlivých knihovnách. Má bohaté zkušenosti z předchozích desítek realizací a díky tomu je zároveň i návrhářem nových zařízení a jejich kombinací, které sám nejen navrhuje ale také sestavuje jejich prototypy.

Technik - programátor  

Jan Klůfa je technik, který byl u zrodu RFID systému a spolu s Ondřejem Širokým testovali první komponenty. Věnuje se testům nových zařízení a také ladění výkonu těch produkčních. Hodně času věnoval programování SW komponent např. zapisování do štítků v ISO protokolu. Bez nich by náš RFID systém v knihovnách těžko fungoval.  Nyní se věnuje zejména realizacím montáži a ladění RFID systémů u zákazníků.

Technik - programátor  

Ing. Jan Šimeček se nyní stal velmi platným členem našeho realizačního týmu. Vytváří programové vybavení pro OS Android, který se používá na všech moderních zařízení. Díky němu se povedlo nahradit původní SW z období prvních 10 let prodeje systému. Jeho zájmem je programování a testování SW. Podílí se na vývoji nových řešení a věnuje se také novému projektu evidence DKP pomocí RFID systému.

Obchodník  

Ing. Jiří Šilha je od vzniku společnosti LANius s.r.o. jednatelem a obchodníkem. Snaží se mít přehled i o technickém řešení RFID systému. Je konzultantem v okamžiku prvních obecných návrhů a pomáhá s přípravou projektů a získání dotací.